Bohoslužby

V prostorách Muzea Českého lesa (v zadním traktu, vchod ze zahrady) se každou sobotu od 9:30 uskuteční bohoslužba tachovského sboru Církve adventistů sedmého dne. V první části probíhá sobotní škola, v rámci které se společně formou diskuse studuje konkrétní biblické téma. Děti v té době mají svoji sobotní školku. V druhé části, která začíná v 11 hodin zazní kázání s výkladem biblického textu.

Studium Bible

V rámci studia Bible se seznámíme s největším bestselerem všech dob. Kdy byla Bible napsaná? Kdo ji napsal? Jaké je její poselství a je stále aktuální i v dnešní době? Podobné a další otázky si společně zodpovíme. Je možné domluvit si individuální studium s pastorem Miroslavem Bískem.

Setkání s duchovním

Potřebujete vyslechnout? Popovídat si? Hledáte odpovědi na dotazy týkající se duchovního života? Kladete si otázky o křesťanství, o víře v Boha? Věděli byste rádi více o Bibli? Máte otázky ohledně církve? Chcete se s někým modlit? Individuální rozhovor s duchovním lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.
Kontakt:
Miroslav Bísek B.Th
telefon: 739 345 675
e-mail: mirosla.vbisek@gmail.com

Kulturní, volnočasové a křesťanské Aktivity probíhají v komunitním centru KAT
Pivovarská 281
347 01 Tachov